บริการต่อเติมครัว
Worry Free Renovation
เราทำงานอย่างไร
สมัครและจองรอบวัดพื้นที่
สมัครเข้าระบบ เมื่อศึกษาข้อมูลเรียบร้อยสามารถจองรอบเข้าวัดพื้นที่หน้างานได้ทันที
สรุปแบบ
ทีมงานออกแบบ 3D เบื้องต้น แล้วเสร็จเริ่มเซ็นสัญญาและเรียกเก็บเงินงวดแรก
ก่อสร้าง
เริ่มงานก่อสร้าง พร้อมแจ้งสรุปกำหนดการการทำงานอย่างละเอียด
ตรวจสอบการทำงาน
ระหว่างการก่อสร้างคุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ 24 ชม. พร้อมรายงานการตรวจงานทุกกระบวนการ
ทำไมต้องเรา
งานเสร็จตามกำหนดแน่นอน
เราวางแผนงานก่อสร้างและการจัดส่งวัสดุจากส่วนกลาง กำหนดการชัดเจน สามารถตรวจสอบ รายงานและสถานะหน้างานได้ 24 ชม. ผ่าน Website ของเรา
งบไม่มีบานปลาย
เรารวบรวมราคาตามแบบทุกรายการ ทำให้คุณสามารถทราบราคาทั้งหมดได้ ไม่มีการให้คุณซื้อหรือเรียกเก็บเพิ่มภายหลัง
ได้ผลงานตามใจ
คุณสามารถเห็นแบบฟรี ก่อนการตัดสินใจ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจ พร้อมรับประกันวัสดุตามแบบ 100% ไม่มีย้อมแมว
ผลงานของเรา
คุณ Deerpuku
สำหรับคนชอบทำอาหารเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว ห้องครัวคงเป็นยิ่งกว่าหัวใจหลักของบ้าน
คุณ Deerpuku
สำหรับคนชอบทำอาหารเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว ห้องครัวคงเป็นยิ่งกว่าหัวใจหลักของบ้าน
คุณ Deerpuku
สำหรับคนชอบทำอาหารเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว ห้องครัวคงเป็นยิ่งกว่าหัวใจหลักของบ้าน